Zasady

Regulamin pobytu

Regulamin pobytu i wynajmu pokoi w Gospodarstwie Agroturystycznym "Ziołowy Dzbanek"

Ze względów przeciwpożarowych na terenie całej posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ognisk i grillowania. (zakaz nie dotyczy specjalnie wyznaczonych miejsc).

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby indywidualne i grupy zorganizowane korzystające z usług Gospodarstwa Agroturystycznego „Ziołowy Dzbanek” oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gospodarstwa.
 2. Na terenie Gospodarstwa mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt lub uzyskały zgodę gospodarzy.
 3. Pokoje wynajmowane są na potrzeby Gości na doby. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
 4. Liczba dni pobytu w gospodarstwie agroturystycznym określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje e-mailem lub telefonicznie, po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.
 5. W przypadku rezygnacji z przyjazdu i powiadomieniu gospodarzy w terminie późniejszym jak 48 godzin przed planowanym pobytem – wpłacona zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Nieprzybycie w ciągu 1 dnia od wskazanej w rezerwacji daty przyjazdu i nie poinformowanie o fakcie późniejszego przybycia, jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji, a Gospodarz może dowolnie dysponować pokojem.
 7. Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonane zostanie sprawdzenie stanu pomieszczeń przez Gospodarza i Gościa.
 8. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 9. Przedłużenie pobytu poza ustalony okres może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 10. Jeżeli liczba gości wynajmujących pokój jest wyższa niż wskazana w rezerwacji Gospodarz ma prawo do:
  1. odmówienia przyjęcia osób dodatkowych
  2. pobrania dodatkowej opłaty
  3. odstąpienia od umowy z winy gości
 11. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie oraz nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu – gospodarze mają prawo wymówić pokój (nakazać opuszczenie Gospodarstwa) w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 13. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia dokonane na terenie Gospodarstwa, spowodowane ich działaniem lub działaniem osób, za które odpowiadają.
 14. Goście otrzymują do swojej dyspozycji klucze od swoich pokoi, które są zobowiązani zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie klucza powoduje obowiązek zapłaty w kwocie 30 PLN.
 15. Goście zobowiązują się do przestrzegania porządku obowiązującego w pokoju i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Opłata za najem nie obejmuje sprzątania pokoju, chyba że umówiono inaczej.
 16. W przypadku wyrządzenia szkód zobowiązują się do ich niezwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 17. Gość nie może bez zgody Gospodarza przyjmować na nocleg w pokoju dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 22:00.
 18. Przyjmowanie, za zgodą Gospodarza, dodatkowych osób do pokoju, wymaga dodatkowej opłaty.
 19. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę.
 20. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.
 21. Goście zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż. na terenie Gospodarstwa, a w szczególności nie używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu oraz rozpalania ogniska (grilla) wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez gospodarzy.
 22. Goście powinni niezwłocznie powiadomić gospodarzy o powstaniu lub zauważeniu szkody w Gospodarstwie.
 23. Gospodarze są zobowiązani niezwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.
 24. Goście mogą korzystać w posiłków przygotowywanych przez gospodarzy pod warunkiem zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji i wniesieniu ustalonych opłat za wyżywienie.
 25. Dokonanie opłaty za pobyt oraz dopełnienie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gości.
 26. Palenie tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, o których informują gospodarze.
 27. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu oraz pobytu w Gospodarstwie i proszą zacnych Gości o jego przestrzeganie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacje dodatkowe:

 • Minimalny czas pobytu u nas to 2 noce.
 • Rezerwację uznajemy za potwierdzoną wtedy, gdy po uzgodnionym terminie pobytu, wpłynie w ciągu 3 dni ustalony zadatek na konto:

Waldemar Nisiewicz
ING Bank Śląski 27 1050 1940 1000 0092 4954 2482

W tytule przelewu proszę wpisać termin pobytu. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu pobytu w Ziołowym Dzbanku. Zameldowanie możliwe maksymalnie do godz 20:00 Śniadanie podajemy zawsze o godz. 9:00. Prosimy o punktualność. Przygotowujemy śniadania tradycyjne i wegeteriańskie. Nie przygotowujemy śniadań wegańskich, bezglutenowych, bezlaktozowych. Pobyt u nas jest typu HB a nie All Inclusive, jemy do syta i nie zabieramy ze stołu jedzenia “na później”.

Pozostałe usługi:

 • sauna 100 zł/godz/ max 4 os – zapoznaj się z regulaminem korzystania z sauny w Ziołowym Dzbanku.
 • drewno na ognisko 50 zł skrzynka,
 • usługa jednorazowego prania w pralce automatycznej 20 zł,
 • dla większej ilość gości jest możliwość przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych, po
  wcześniejszym ustaleniu z gospodarzami.